Click for Poznań, Polska Forecast
Tu flash

Odmiany

ZBOŻA JARE

Owies

Jęczmień jary

Pszenica jara

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima

Żyto ozime

STRĄCZKOWE

Groch siewny jadalny

Groch siewny pastewny

Łubin żółty

Łubin wąskolistny

TRAWY

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa łąkowa

Kupkówka pospolita

Życica mieszańcowa

Życica trwała

INNE

Facelia błękitna

Z ostatniej chwili

Uprzejmie informujemy, że Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na Targach POLAGRA PREMIERY 2014 pod przewodnictwem Prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznał Złote Medale MTP..więcej

Kontakt

tel. 61 872 79 50;  fax. 61 872 79 55
e-mail: tulce_zarzad@phr.pl

ul.Kasztanowa 5; 63-004 Tulce

NIP 786-10-00-583

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039691.

Wysokość kapitału zakładowego 16.153.000,00 PLN. więcej