Click for Poznań, Polska Forecast
Tu flash

Odmiany

ZBOŻA JARE

Owies

Jęczmień jary

Pszenica jara

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima

Żyto ozime

STRĄCZKOWE

Groch siewny jadalny

Groch siewny pastewny

Łubin żółty

Łubin wąskolistny

TRAWY

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa łąkowa

Kupkówka pospolita

Życica mieszańcowa

Życica trwała

INNE

Facelia błękitna

Łubin wąskolistny: Sonet

Hodowca - Oddział PHR Wiatrowo wpisana do rejestru w roku 1999.

Właściwości rolniczo-użytkowe:
Odmiana bardzo wczesna, samokończąca wegetację, odporna na pękanie strąków i wyleganie. Posiada dużą odporność na choroby wirusopwe i fusarium. Niska zawartość alkaloidów w nasionach: około 0,06 - 0,08%.
Wysoka zawartość białka: 33 - 35% w suchej masie. Kwiaty niebieskie z białym nakrapianiem.
Masa tysiąca nasion: 160 - 165 g.
Potencjał plonowania nasion: 25 - 30 dt/ha.
Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, wyłącznie na ziarno.

Warunki glebowe:
Odpowiednie na dobre i średnie gleby żytnie (kl. IVa i IVb), o odczynie obojętnym i słabo kwaśnym.

Miejsce w płodozmianie:
Po roślinach zbożowych w trzecim roku po oborniku. Zaleca się uprawiać nie częściej, niż co cztery lata po sobie.

Nawożenie:
N - 0-20 kg/ha wiosna na start
P2O5 - 50-70 kg/ha najlepiej pod orkę zimową
K2O - 80-90 kg/ha najlepiej pod orkę zimową. Zalecane jest użycie szczepionki bakteryjnej Rhizobium sp. (Nitragina) bezpośrednio przed siewem

Siew:
Termin wczesny, optymalny dla danego regionu kraju - przeważnie w końcu III dekady marca (zapewnia to lepszą zdrowotność i wyższy plon nasion).

Norma siewu:
przeciętnie 180 kg/ha (100 - 120 roślin na m2).
Głębokość siewu: 3 - 4 cm, rozstaw rzędów: 15-20 cm.

Zwalczanie chwastów:
Zalecane herbicydy (wg IOR)
Bezpośrednio po siewie:
- Topogard 50 WP 2 kgha
- Afalon 50 WP 1,2 - 1,5 kg/ha
- Azotp 50 WP 1,0 - 1,5 kg/ha
- Goltix 70 WP 4,0 kg/ha
Powschodowo tylko na chwasty jednoliścienne:
- Fusilade super 1,0 - 1,5 l/ha
- Targa 10 EC 2,0-3,0 l/ha

Ochrona zasiewów:
Nasiona przed zasiewem należy zaprawić zaprawą nasienną. W wilgotne lata pożądany jest oprysk środkami grzybobójczymi przeciwko chorobom grzybowym w początkowej fazie występowania choroby.

Zbiór:
Kombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg - zwykle w ostatniej dekadzie lipca. Po zbiorze nasiona należy dosuszyć do wilgotności około 15%.

Wydrukuj opis odmiany