Click for Poznań, Polska Forecast
Tu flash

Odmiany

ZBOŻA JARE

Owies

Jęczmień jary

Pszenica jara

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima

Żyto ozime

STRĄCZKOWE

Groch siewny jadalny

Groch siewny pastewny

Łubin żółty

Łubin wąskolistny

TRAWY

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa łąkowa

Kupkówka pospolita

Życica mieszańcowa

Życica trwała

INNE

Facelia błękitna

Łubin żółty: Mister

Odmiana nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Polagra 2005

Odmiana tradycyjna, wczesna termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnione terminy siewu

Przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju

Odmiana odporna na wyleganie

Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 70-80 cm, nasiona szare, strąki niepękające

Zawartość białka w nasionach około 45 %, alkaloidów poniżej 0,1 % w SM

Masa 1000 nasion około 135 g

Odmiana odporna na fusarium, tolerancyjna na choroby wirusowe

Potencjał plonowania nasion 20 – 25 dt/ha, zielonej masy 300 – 400 dt/ha;
             
Wyhodowana w Oddziale PHR w Wiatrowie, wpisana do ROO w 2003 roku

Wydrukuj opis odmiany