Click for Poznań, Polska Forecast
Tu flash

Odmiany

ZBOŻA JARE

Owies

Jęczmień jary

Pszenica jara

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima

Żyto ozime

STRĄCZKOWE

Groch siewny jadalny

Groch siewny pastewny

Łubin żółty

Łubin wąskolistny

TRAWY

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa łąkowa

Kupkówka pospolita

Życica mieszańcowa

Życica trwała

INNE

Facelia błękitna

Kupkówka pospolita: Krysta

Odmiana pastewna, przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i kośno-polowego, cenna do mieszanek z lucerną i koniczyną czerwoną.

Właściwości rolniczo-użytkowe
KRYSTA jest odmianą średniowczesną, trwała o dużym zagęszczeniu runi. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością i odpornością na warunki suszy. Korzystną właściwością odmiany jest stabilne plonowanie świeżej i suchej masy w latach użytkowania. Cechuje się dużym plonem energii paszy. Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim plonowaniem nasiennym.
 
Uprawa na zieloną masę
Kupkówka pospolita na zieloną masę może być uprawiana na wszystkich glebach z wyjątkiem suchych gleb piaszczystych oraz podmokłych. Najwyższe plony daje jednak na glebach żyznych. Dobrze plonuje na glebach lżejszych, ale dostatecznie wilgotnych i obficie nawożonych azotem.
Kupkówkę można uprawiać w siewie czystym albo, jako wsiewkę w zboża. Przy uprawie bez rośliny ochronnej, kupkówkę można wysiewać do 15 sierpnia. Najlepsze rezultaty daje jednak siew wczesnowiosenny, a także letni (czerwiec, lipiec). Uprawiając, jako wsiewkę w zboża, dobre wyniki uzyskuje się przy wysiewie wczesną wiosną w jęczmień jary.
Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewne nawozy mineralne w dawce około 50 kg N, 60-90 kg P2O5 i 80-120 kg K2O na ha. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 100-120 kg P2O5 na ha można wysiać jednorazowo wczesną wiosną, natomiast azot i potas należy dostarczyć pod każdy zbiór w dawce 60-80 kg N i 50-70 kg K2O na ha. Wysiewając kupkówkę, jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień jary o około 40 %. Po zbiorze rośliny ochronnej trzeba wysiać 60-80 kg N na ha.
W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dokładnego odchwaszczenia i wyrównania pola. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiać 12-15 kg nasion na 1 ha, natomiast w roślinę ochronna koło 15-20 kg /ha.
W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3-4 zbiorów. Pierwszy pokos należy zebrać na początku kłoszenia roślin, a ostatni w terminie do 30 września.
 
Uprawa na nasiona
Ponieważ kupkówka na lepsze warunki zaopatrzenia gleby w składniki pokarmowe i wodę reaguje bardzo silnym rozwojem wegetatywnym – plantacji nasiennych nie należy zakładać na glebach bardzo żyznych zbyt wilgotnych oraz w rejonach o większej ilości opadów.
Przy uprawie na nasiona racjonalniej jest wysiewać kupkówkę pospolitą wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Mogą być również rośliny strączkowe zbierane na nasiona o zmniejszonej normie wysiewu o 40-50 %. Zasiewu rośliny ochronnej dokonujemy w pierwszej kolejności. Następnie w poprzek rzędów wysiewane są nasiona trawy na głębokość 1,5 cm. Zalecana ilość wysiewu dla kupkówki pospolitej wynosi 3-5 kg na ha. Zalecana szerokość międzyrzędzi dla plantacji nasiennych wynosi 50-70 cm.
W każdym roku zbioru należy wysiać 80-100 kg P2O5 i 100-120 kg K2O na ha oraz azot w dawkach 40-80 kg na ha wczesną wiosną i 60-80 kg na ha po zbiorze nasion, albo rośliny ochronnej.
Do zwalczania chwastów należy stosować środki chemiczne zgodnie z zaleceniami ochrony roślin.
Zbioru nasion kupkówki pospolitej można dokonać różnymi sposobami:
- zbiór dwufazowy – koszenie i omłot kombajnem
- dwukrotny zbiór kombajnem - pierwszy z pnia (wysokie koszenie), drugi z podsuszonych pokosów.

Wydrukuj opis odmiany