Click for Poznań, Polska Forecast
Tu flash

Odmiany

ZBOŻA JARE

Owies

Jęczmień jary

Pszenica jara

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima

Żyto ozime

STRĄCZKOWE

Groch siewny jadalny

Groch siewny pastewny

Łubin żółty

Łubin wąskolistny

TRAWY

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa łąkowa

Kupkówka pospolita

Życica mieszańcowa

Życica trwała

INNE

Facelia błękitna

Jęczmień jary: Nagradowicki

Odmiana pastewna, wpisana do ROO w 2006 roku posiadająca małe wymagania środowiskowe - dobrze plonuje na wszystkich rodzajach gleb tolerancyjna na zakwaszenie gleby.

Kłoszenie wczesne, strzelanie w źdźbło średniowczesne, dojrzewanie wczesne.

Termin siewu - możliwie jak najwcześniejszy.

Ilość wysiewu - 280 - 300 ziaren/m2 tj. około 140 kg/ha.

Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie.

Odmiana o bardzo dobrej odporności na mączniaka, czarną plamistość, rynchosporiozę i plamistość siatkową oraz rdze jęczmienia.

Wydrukuj opis odmiany