Click for Poznań, Polska Forecast
Tu flash

Odmiany

ZBOŻA JARE

Owies

Jęczmień jary

Pszenica jara

ZBOŻA OZIME

Pszenica ozima

Żyto ozime

STRĄCZKOWE

Groch siewny jadalny

Groch siewny pastewny

Łubin żółty

Łubin wąskolistny

TRAWY

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa łąkowa

Kupkówka pospolita

Życica mieszańcowa

Życica trwała

INNE

Facelia błękitna

Pszenica ozima: Astoria

· N O W O Ś Ć ! wpisana do KR 2012 roku

· Odmiana elitarna – grupa E (pierwsza polska odmiana zarejestrowana w tej grupie)

· Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie.

· Ziarno dorodne o bardzo dobrym wyrównaniu, bardzo wysokiej liczbie opadania, bardzo wysokiej liczbie sedymentacji, wysokim ciężarze hektolitra, bardzo dużej zawartości białka i glutenu, bardzo dobrej objętości chleba.

Cechy użytkowo-rolnicze

termin kłoszenia - wczesny

termin dojrzewania - wczesny

odporność na wyleganie - wysoka

potencjał plonowania - wysoki

mrozoodporność* - 3° (* skala 9°)

zawartość białka - bardzo wysoka

ilość glutenu bardzo - wysoka

liczba opadania - bardzo wysoka

liczba sedymentacji - bardzo wysoka

MTN - wysoka

Odporność na choroby

mączniak średnia

rdza brunatna średnia

septorioza liści dobra

septorioza plew dobra

fuzarioza kłosów dobra

choroby podstawy źdźbła dobra

Ważniejsze zalecenia agrotechniczne

Odmiana szczególnie przystosowana do bardzo dobrych warunków glebowych oraz wysokiego poziomu agrotechniki.

Siew

Termin siewu od połowy września do połowy października, optymalny termin zależy od rejonu uprawy – im wcześniejszy tym lepszy.

Ilość wysiewu zależy od kilku czynników tj. terminu wysiewu (im wcześniej tym mniejsza ilość wysiewu), rejonu uprawy, warunków glebowych, MTN i zdolności kiełkowania materiału siewnego. Zalecana ilość roślin dla optymalnych warunków uprawy wynosi 350 – 450 szt. na 1m2. Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatem zalecanym przez IOR. Nasiona winny być umieszczone na głębokości 2-3 cm, a w stanowiskach przesuszonych 4 cm.

Nawożenie mineralne

Zależnie od rodzaju i zasobności gleby oraz przedplonu winno wynosić:

– fosforowe 40 – 100 kg/ha P2O5,

– potasowe 60 – 120 kg/ha K2O.

Nawożenie azotowe

Zależnie od poziomu plonowania, przedplonu, stanu roślin, łączna dawka może się wahać w granicach 120 – 180 kg N/ha, a przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne – nawet 200 – 220 kg N/ha. Nawożenie azotem należy stosować w trzech fazach:

I faza krzewienia: ok. 80 kg N/ha,

II faza strzelania w źdźbło: 40 – 60 kg N/ha,

III faza kłoszenia: 40 – 60 kg N/ha.

Zapobieganie wyleganiu

I termin – zastosować CCC – od końca fazy krzewienia do rozpoczęcia fazy strzelania w źdźbło,

II termin – zastosować Etefon – od fazy drugiego kolanka do fazy pokazywania się liścia flagowego.